Entreprenørkørsel

Vi har 17 egne lastbiler + i perioder 10-15 biler fra kollegaer, som udfører:

  • Entreprenørkørsel: tandemtrækkere med tipsættevogn med plasticbund
  • 4-akslede med tandem og hejs og kærre med pendelkasser
  • 3-akslede med hejs og kærre/anhænger
  • gylle-/slam-/spildevandskørsel se gylleside
  • Containerkørsel: Affald, byggematerialer, sand, grus, korn, asfalt
  • Åbne / Lukkede. Maxi – Midi - Mini
  • Kørsel med blokvogn - Op til 50 Tons
  • Kran og grab arbejde

Alt i containere

Også lukkede med skibslås til kort og langtids udlejning

Tilbud på sand og grus

Muldjord, pyntegrus, stabilgrus, mm

Modtagelse af beton og tegl på Mørupvej 37, Herning

Træpille salg

leveres blæst, tippet eller på paller i sække.

 

Lastbiler klar til entreprise

Lastbiler til entreprenørkørsel

Entrprenørkørsel

 

Copyright © 2016 | HV-Transport | Mørupvej 37 | 7400 Herning | Tlf.: 97 12 23 23 | mail@hv-transport.dk

"Årets Transportvirksomhed i Danmark 2008"