Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser

 

PRISER OG LEV. BETINGELSER FOR HV Transport A/S

Alm. leveringsbetingelser for sten- og grus-produkter.

ANVENDELSE:

Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

PRISER:

Priserne er dagspriser.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Priserne gælder for sten og grus afhentet i grusgravene og havne (sø pladser).
Samtlige priser er inkl. råstofafgift og ekskl. moms.

TILBUD:

Tilbud er gældende i 20 dage fra tilbuddets datering, hvis ikke andet er aftalt.

MÆNGDER:

Hvor mængdeangivelsen er i m³, drejer det sig om løst mål opmålt på lastbilen i grusgraven.

Det er en forudsætning, at den samlede læsse- /lossetid udgør 7 min.

BETALINGSBETINGELSER:

Betalingsbetingelserne aftales individuelt i henhold til tilbud.

Ved for sen betaling beregnes der renter fra fakturadato på 2 % pr. måned.

KØRSEL MED JORD:

Jorden skal være tør og i øvrigt opfylde alle krav i henhold til lov om jordflytning.

MANGLER:

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangel fri, og eventuelle reklamationer over mangler eller mængdeafgivelse skal straks fremsættes.

Såfremt der ikke straks ved modtagelsen af leverancen, og inden lastbilen har forladt leveringsstedet, bliver gjort indsigelser, har modtager accepteret leverancens kvalitet og mængde.

ANSVAR FOR LEVERANCER:

Da sten og grusmaterialer er et naturprodukt, kan der fra de forskellige indvindingssteder og i de forskellige sorteringer være forskellige kvaliteter. Det er derfor købers ansvar at iagttage, at det grusmateriale han får leveret, er egnet til det formål, han ønsker det anvendt til. Det er ligeledes købers ansvar, at såfremt de leverede produkter indbygges i andre produkter eller leveres til tredjemand, opfylder de ønskede og stillede kvalitetskrav. HV-transport A/S hæfter ikke for direkte eller efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne.

Vi hæfter ikke hverken direkte eller indirekte for efterfølgende skader i forbindelse med leveringerne, ej heller er vi erstatningsansvarlige over for tredjemand.

LEVERINGSHINDRINGER:

HV-transport A/S hæfter ikke for manglende leverancer i forbindelse med: Force majeure, vejrlig, regeringsindgreb, leveringsstop fra leveringsstederne, strejke og lockout samt manglende leverancer af transport materiel, herunder dele og fossile brændstoffer.

ANSVAR:

Vore krav på fragt mv. skal betales uanset, om der måtte være en tvist eller ikke.
Der må således ikke ske modregning.